×

!completa_form_telefono

*
*
*

!completa_form_email

*
*
*

Våre tjenester i Spania

A. Forhandling i forbindelse med kjøp av eiendom.  Du får informasjon gjennom hele den juridiske prosessen – fra begynnelse til slutt.

  • Vi skaffer deg NIE nummer. (Tilsvarer norsk personnummer.)
  • Åpner bankkonto og knytter kontakter med spansk revisor (gestoria) og advokat.
  • Oppretter privat kjøpsavtale.
  • Sjekker juridiske dokumenter (skjøte), og undersøker om det hefter gjeld og/eller avgifter på eiendommen.
  • Oppretter alle nødvendige dokumenter som advokaten trenger for å få eiendommen overdratt til deg.
  • Hvis du ikke kan fullfinansiering kjøpet, kan vi bistå med å finne den beste finansieringsmåten.  Normalt vil en spansk bank kunne gi deg boliglån på 70% av eiendomstaksten; vanligvis som et annuitetslån. SRC har også kontakt med finansinstitusjoner som yter avdragsfrie lån.
  • Etter kjøpet sørger vi for overføringer av alle nødvendige kontrakter og avtaler til ditt navn.

B. Taksering

Vår kunnskap om det spanske eiendomsmarkedet gjør at vi kan sette markedsriktig pris på din eiendom.

C. Markedsføring nasjonalt og internasjonalt

Gjennom vårt kontaktnett kan vi markedsføre din eiendom både nasjonalt og internasjonalt.  Boligen vil fremstå attraktivt på våre web-sider, og vil også bli inkludert i annonser i eiendomsmagasiner.  I tillegg annonseres den på messer/utstillinger.

D. Hvis du etter kjøpet har spørsmål som ”hvor finner jeg nærmeste supermarked?”, ”hvor er de gode restaurantene?” og ”hvor befinner legen og skolen seg?” kan vi hjelpe deg med det også.

Vårt mål er å avlaste deg med alle detaljene rundt et boligkjøp, så du kan nyte boligdrømmen din.